Ιστορικό Εκλογής (Έκδοση 2η) Μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Γνωστικό Αντικείμενο “Αεροδυναμική Υποηχητικών Ταχυτήτων με Έμφαση στην Μελέτη Πτητικών Δοκιμών σε Συνθήκες Διαταραγμένης Ροής”

Ανάρτηση ιστορικού εκλογής (έκδοση 2η) μέλους ΔΕΠ στην ΣΙ, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, για το γνωστικό αντικείμενο “Αεροδυναμική Υποηχητικών Ταχυτήτων με Έμφαση στην Μελέτη Πτητικών Δοκιμών σε Συνθήκες Διαταραγμένης Ροής”.

  • Κάντε εδώ κλικ για τη δεύτερη έκδοση
  • Μητρώα Μελών για το Γνωστικό Αντικείμενο “Αεροδυναμική Υποηχητικών Ταχυτήτων με Έμφαση στην Μελέτη Πτητικών Δοκιμών σε Συνθήκες Διαταραγμένης Ροής”