Ιστορικό Εκλογής (Έκδοση 2η) Μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Γνωστικό Αντικείμενο “Αγγλική Γλώσσα και Γλωσσολογία με Έμφαση στην Υπολογιστική Λεξικολογία – Φρασεολογία”

Ανάρτηση ιστορικού εκλογής (έκδοση 2η) μέλους ΔΕΠ στην ΣΙ, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, για το γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Γλώσσα και Γλωσσολογία με Έμφαση στην Υπολογιστική Λεξικολογία – Φρασεολογία».

  • Κάντε εδώ κλικ για τη δεύτερη έκδοση
  • Μητρώα Μελών για το Γνωστικό Αντικείμενο “Αγγλική Γλώσσα και Γλωσσολογία με Έμφαση στην Υπολογιστική Λεξικολογία – Φρασεολογία”