Συμμετοχή της ΣΙ στην International Students Week

Από την Τρίτη 24 έως και το Σάββατο 29 Απριλίου 2017, αντιπροσωπεία της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), αποτελούμενη από έναν Αξιωματικό και δύο (2) τεταρτοετείς Ίκαρους, συμμετείχε στην  International Students Week στο «Nicolae Balcescu  Land Forces Academy», στη Ρουμανία.

Εκτός από τη ΣΙ, συμμετείχαν σπουδαστές από τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.