Επίσκεψη αντιπροσωπείας Iκάρων IV στην ημερίδα της Σχολής Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, αντιπροσωπεία Iκάρων IV συμμετείχαν στην ημερίδα της Σχολής Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων, με θέμα «Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική Απειλή στο σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας».