Ιστορικό Μονιμοποίησης (Έκδοση 1η) Μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Γνωστικό Αντικείμενο «Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία»

Ανάρτηση ιστορικού μονιμοποίησης (έκδοση 1η) μέλους ΔΕΠ στην ΣΙ, στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, για το γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία».