Ανάρτηση Μελών Εκλεκτορικού Σώματος για τη θέση “Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία”

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της κας Λουκά Πετρούλας, Επίκουρης Καθηγήτριας επί θητεία στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών, στον Τομέα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία»

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος