Συμμετοχή της Σχολής Ικάρων στην κοινή διδακτική ενότητα πάνω σε θέματα Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από τη Δευτέρα 20 έως και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, αντιπροσωπεία Ικάρων της IVης τάξης της Σχολής, συμμετείχε στην κοινή διδακτική ενότητα πάνω σε θέματα Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Common Module on Common Security and Defence Policy-CSDP),η οποία πραγματοποιήθηκε, στην έδρα της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Αυστρίας (Theresan Military Academy-TMA) στη πόλη Βίενερ Νόισταντ (Wiener Neustadt).

Στο σεμινάριο έγινε αναφορά στην ιστορία της ΕΕ, στην καθιέρωση Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ, στην Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ, στις επιχειρήσεις και αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, καθώς και στους παγκόσμιους δρώντες που συνεργάζονται με την ΕΕ.