Υπογραφή Δι-ιδρυματικών Συμφωνιών – Πρόγραμμα Erasmus+

Υπεγράφησαν παρουσία του Υπουργού Άμυνας της Κύπρου κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη, σε ειδική τελετή για την ένταξη της Ακαδημίας Άμυνας και Ασφάλειας του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου στο δίκτυο των Ακαδημιών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC), οι δι-ιδρυματικές συμφωνίες μεταξύ της Σχολής Ικάρων, της Αυστριακής Theresian Military Academy, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και των δραστηριοτήτων του ESDC.

Στην τελετή παρευρέθηκαν η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς Κύπρου και της Διοίκησης Αεροπορίας, διπλωματικοί εκπρόσωποι, Πρυτάνεις και Κοσμήτορες των εμπλεκομένων Ιδρυμάτων, ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Άμυνας και Ασφάλειας, Στρατιωτικοί Ακόλουθοι και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η Σχολή Ικάρων εκπροσωπήθηκε από τον Καθηγητή Πέτρο Κωτσιόπουλο, Αναπληρωτή Κοσμήτορα, τον Επσγο (Ι) Ηλία Μακρή, υπεύθυνο του Γραφείου Erasmus της Σχολής και τον Παναγιώτη Καράμπελα, Λέκτορα του Τομέα Πληροφορικής.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψης της αντιπροσωπίας της Σχολής στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων Ιδρυμάτων όπου έγιναν αμοιβαίες παρουσιάσεις των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων και καθορίστηκαν τα επιστημονικά πεδία της μεταξύ των συνεργασίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει την κινητικότητα σπουδαστών και διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και διοικητικού προσωπικού των ιδρυμάτων και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Erasmus+. Η Σχολή Ικάρων είναι μέλος του δικτύου των Ιδρυμάτων του ESDC και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες των Οργάνων Διοίκησης και των Ειδικών Ομάδων Εργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+ και ειδικότερα του military Erasmus.