Επίσκεψη των Ικάρων ΙΙΙ Ιπταμένων στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης / Αεροπορικός Τομέας (ΕΚΣΕΔ/ΑΤ) και στην 384 Μοίρα Έρευνας – Διάσωσης

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2018, οι Ίκαροι ΙΙΙ Ιπτάμενοι πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης / Αεροπορικός Τομέας (ΕΚΣΕΔ/ΑΤ) και στην 384 Μοίρα Έρευνας – Διάσωσης. Οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες και την λειτουργία του κέντρου, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της 384 Μοίρας.