Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τη Μονιμοποίηση της επί θητεία Επίκουρης Καθηγήτριας Π. Λουκά στη θέση με γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία».

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος