Ανάρτηση Μελών Εκλεκτορικού Σώματος για τη θέση “Διαστημική Τεχνολογία με έμφαση στη Συλλογή, Μετάδοση και Διαχείριση Πληροφοριών στις Σύγχρονες Μορφές Επιχειρήσεων”

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή Κολοβού Αλέξανδρου, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, στον Τομέα Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής, Τεχνολογίας Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων, με γνωστικό αντικείμενο «Διαστημική Τεχνολογία με έμφαση στη Συλλογή, Μετάδοση και Διαχείριση Πληροφοριών στις Σύγχρονες Μορφές Επιχειρήσεων»

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος