Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Ακαδημαϊκής Συνέλευσης ΣΙ

Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Ακαδημαϊκής Συνέλευσης ΣΙ για την κρίση Μονιμοποίησης της επί θητεία Επίκουρης Καθηγήτριας Π. Λουκά.

Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Ακαδημαϊκής Συνέλευσης ΣΙ