Αντιπροσωπεία της Σχολής Ικάρων στην Στρατιωτική Ακαδημία της Ολλανδίας

Στις 16 Απριλίου 2018, αντιπροσωπία της ΣΙ, κατόπιν πρόσκλησης, επισκέφθηκε την Στρατιωτική Ακαδημία της Ολλανδίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Exchange Program 2018. Συνολικά συμμετείχαν αντιπροσωπίες από 9 χώρες, οι οποίες φιλοξενήθηκαν στους χώρους της ακαδημίας. Το σύνολο των αντιπροσωπιών επισκέφθηκε αεροπορικές και στρατιωτικές βάσεις, το υπουργείο άμυνας στην Χάγη καθώς και μουσεία. Οι επισκέψεις περατώθηκαν στις 22 Απριλίου 2018.