Απόφαση Μονιμοποίησης Μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Γνωστικό Αντικείμενο «Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία»

Απόφαση Μονιμοποίησης Μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Γνωστικό Αντικείμενο «Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία»