Εκπαιδευτική επίσκεψη ΣΙ στο “King Hussein Air College” στην Ιορδανία

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας με την Ιορδανία, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη μιας (1) Αξκου και τριών (3) Ικάρων στην Αεροπορική Ακαδημία της χώρας, από 6 έως 10 Μαίου 2018.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η ελληνική αντιπροσωπεία εί

χε τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της αντίστοιχης Σχολής και κατά συνέπεια, επαφής με την κουλτούρα και την ιστορία της χώρας, στο γεωπολιτικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.