Επιστημονική Διάλεξη με θέμα Έλεγχος Ποιότητας στις Μονάδες Αεροσκαφών της ΠΑ

Ο Τομέας Τεχνολογίας Υλικών, Μηχανολογικών Κατασκευών και
Οργάνωσης Παραγωγής, στο πλαίσιο του μαθήματος Ποιοτικός Έλεγχος,
οργάνωσε επιστημονική διάλεξη με ομιλητή τον Σγό (ΜΑ) κο Αν. Δήμου
με τίτλο: Έλεγχος Ποιότητας στις Μονάδες Αεροσκαφών της ΠΑ,
την οποία παρακολουθήσαν οι ΙΚ ΜΗΧ ΙΙΙ.