Προκήρυξη Πλήρωσης Επτά (7) Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων

Προκήρυξη Πλήρωσης Επτά (7) Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων:

  • έξι (6) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), λόγω αιτημάτων εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα
  • μίας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)