Σεμινάριο Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ στη ΣΙ

Από τη Δευτέρα 23 έως και την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε, στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), η κοινή διδακτική ενότητα πάνω σε θέματα Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (Common Security and Defence Policy-CSDP), η οποία διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ευρωπαίκού Κολλέγιου Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Security and Defence College – ESDC) με τη συμμετοχή σπουδαστών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας της Ελλάδας και χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίων της Ελλάδας.

Στο σεμινάριο, μεταξύ άλλων, έγιναν διαλέξεις για την καθιέρωση Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ, για την Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ, για την οργάνωση και εκτέλεση διαχείρισης κρίσης καθώς επίσης έγινε άσκηση προσομοίωσης σε υποθετικό σενάριο διαχείρισης κρίσης, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες λήψης απόφασης εντός ΕΕ.

Στην εν λόγω εκπαίδευση, δίδαξαν καθηγητές/ομιλητές από τη ΣΙ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC), την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Άμυνας (EDA) και το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΙΕΚΕΘ).