Συμμετοχή της ΣΙ στην οργάνωση του Α’ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών

Η Σχολή Ιάρων συμμετέχει στην οργάνωση του Α’ Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Σχετικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://robotics.ellak.gr/