Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στη Σχολή Ικάρων, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19

Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στη Σχολή Ικάρων, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19.