2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο περί «Διασφάλισης Ποιότητας Καυσίμων» στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων

Στα πλαίσια υλοποίησης των οριζόμενων στο ΠΔ 151/2013 και στην ΠαΔ 6-7/2015/ΓΕΑ περί της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού, ο Τομέας Θερμοδυναμικής Προωθητικών & Ενεργειακών Συστημάτων της ΣΙ υλοποίησε κατά το χρονικό διάστημα 4 έως 8 Ιουνίου 2018, το 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο περί «Διασφάλισης Ποιότητας Καυσίμων» στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων.

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν στελέχη της ΠΑ από όλη την Ελλάδα, καθώς και στελέχη του ΣΞ και του ΠΝ. Κύριος εισηγητής του Σεμιναρίου ήταν ο Δρ. Κορρές Δημήτριος, Χημικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΠΣ Σχολής Ικάρων, ενώ εισηγητές σε επιμέρους θέματα ήταν ο Δρ. Κωτσιόπουλος Πέτρος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθηγητής της Σχολής Ικάρων, ο Σμχος (Ε) Βλάσσης Κωνσταντίνος, Δντής ΔΑΥ/Δ7 και ο Σγός (Χ) Δοδοντζίδης Γεώργιος, ΔΑΚ.

Όλες οι Εισηγήσεις συνέκλιναν στην αναγκαιότητα χρήσης των προδιαγραφών ελέγχου ποιότητας καυσίμου και τυποποίησης των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων φορέων με απώτερο στόχο τόσο τη διασφάλιση και τον έλεγχο ποιότητας των καυσίμων που χρησιμοποιούνται τόσο στην ΠΑ όσο και ευρύτερα σε όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Σεμινάριο περιελάμβανε εκπαιδευτική επίσκεψη στο διυλιστήριο της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. στον Ασπρόπυργο, ενώ με το πέρας του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες εκλήθησαν να συμπληρώσουν σχετικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης.

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης σε όλους τους συμμετέχοντες-επιμορφούμενους.