Ιστορικό Μονιμοποίησης (Έκδοση 1η και 2η) Μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Γνωστικό Αντικείμενο «Ψυχολογία με έμφαση στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Παράγοντα»

Ανάρτηση ιστορικού μονιμοποίησης (έκδοση 1η και 2η) μέλους ΔΕΠ στην ΣΙ, στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, για το γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία με έμφαση στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Παράγοντα».