Ιστορικό Μονιμοποίησης (Έκδοση 2η) Μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Καθηγητή για το Γνωστικό Αντικείμενο «Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της Λειτουργικής Συμπεριφοράς και του Σχηματισμού Ρύπων Εμβολοφόρων Κινητήρων»

Ανάρτηση ιστορικού μονιμοποίησης (έκδοση 2η) μέλους ΔΕΠ στην ΣΙ, στην βαθμίδα του  Καθηγητή, για το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της Λειτουργικής Συμπεριφοράς και του Σχηματισμού Ρύπων Εμβολοφόρων Κινητήρων».