Η ΣΙ συμμετέχει στην οργάνωση του 17ου Συνεδρίου Ηλεκτρονικής Μάθησης (ECEL 2018)

Η Σχολή Ικάρων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συμμετέχει στη διοργάνωση του 17ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ηλεκτρονικής Μάθησης (17th European Conference on e-Learning). Το εν λόγω Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 1-2 Νοεμβρίου 2018.

Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.academic-conferences.org/conferences/ecel

Conference Poster