Διεθνής Διάκριση Ικάρου ΙΙΙ Αγγελόπουλου Χρήστου

Η Σχολή Ικάρων συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο Μαθητών «AFASTUD 2019 Communicating Across Cultures», που έλαβε χώρα στην Αεροπορική Ακαδημία της Ρουμανίας στις 29 Μαρτίου 2019 με τον Ίκαρο ΙΙΙ Αγγελόπουλο Χρήστο, ο οποίος απέσπασε την τιμητική διάκριση “Best Paper Award” καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση ανάμεσα σε 150 συμμετέχοντες από συνολικά 14 χώρες.

Ο εν λόγω Ίκαρος εκπόνησε την εργασία του με τίτλο «Space as a crucial Defence Technology to EU’s Common Security Defence Policy» υπό την επίβλεψη του επίκουρου καθηγητή της Σχολής Ικάρων κ. Αλέξανδρου Κολοβού και την παρουσίασε σε τετραμελή επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές και αξιωματικούς της Ρουμάνικης Ακαδημίας.