Προκήρυξη Πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ/ΕΕ), Κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 στη Σχολή Ικάρων

Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι πέντε (25) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στη Σχολή Ικάρων, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20.