Προκήρυξη Πρόσληψης Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 στη Σχολή Ικάρων

Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι πέντε (25) θέσεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, ανά Γνωστικό Αντικείμενο, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20.