Διορισμός/Εξέλιξης πέντε (5) μελών ΔΕΠ της ΣΙ σε θέση ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή

Ανάρτηση Αποφάσεων Διορισμού/Εξέλιξης πέντε (5) μελών ΔΕΠ της ΣΙ σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, των κατωτέρω μελών ΔΕΠ βαθμίδας Λέκτορα:

α. ΠΑΥΛΑΤΟ ΧΡΗΣΤΟ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ-ΠΑΝΑΓΗ, στον Τομέα Πληροφορικής και Υπολογιστών με γνωστικό αντικείμενο “Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Η/Υ και το Λογισμικό του Λειτουργικού Συστήματος”

με το  ΦΕΚ 1669 Τ. Γ’ 2019 (~121 Kb)

και

β. ΛΕΚΕΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στον Τομέα Ηγετικής-Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας με γνωστικό αντικείμενο “Φιλοσοφία με έμφαση στη Θεωρία του Πολέμου”

γ. ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, στον Τομέα Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών με γνωστικό αντικείμενο “Ηλεκτρονικά με έμφαση στη Συστήματα Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων-Κεραίες”.

δ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στον Τομέα Πληροφορικής και Υπολογιστών με γνωστικό αντικείμενο “Λογισμικό-Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού και Εφαρμογές τους στο Δίκτυο Υπολογιστών”

ε. ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΗΛΙΑ, στον Τομέα Αυτόματου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο “Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου με έμφαση στη Μοντελοποίηση και τον Έλεγχο Συστημάτων”

με το  ΦΕΚ 1689 Τ. Γ 2019(~121 Kb)