Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Ικάρων

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στον Τομέα Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής και Δομικών Κατασκευών – Έργων Υποδομών, με γνωστικό αντικείμενο “Σχεδίαση Αεροσκαφών”.