Ορισμού Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ικάρων

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στον Τομέα Αυτομάτου Ελέγχου,  Αεροδιαστημικής, Τεχνολογίας Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων, με γνωστικό αντικείμενο «Διαστημική Τεχνολογία με έμφαση στη Συλλογή, Μετάδοση και Διαχείριση Πληροφοριών στις Σύγχρονες Μορφές Επιχειρήσεων».