Προκήρυξη Πρόσληψης Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 στη Σχολή Ικάρων

Προκήρυξη πλήρωσης έξι (6) θέσεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21.