Προκήρυξη Πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ/ΕΕ), ανά Γνωστικό Αντικείμενο, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Προκήρυξη πλήρωσης πέντε (5) θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων, για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-21.