Απόφαση Πρόσληψης Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων για το A.E. 2020-21

Ανάρτηση Απόφασης Πρόσληψης Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων για το ακαδημαϊκό έτος. 2020-21.

Δείτε εδώ την απόφαση με ΑΔΑ: 6ΦΩΥ6-Δ2Λ