Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ικάρων

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στον Τομέα Ηγετικής-Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία με έμφαση στη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα».