Σεμινάριο Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ 2021

Η Σχολή Ικάρων θα διοργανώσει διαδικτυακά από τη Δευτέρα 1 έως και την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, τη κοινή διδακτική ενότητα πάνω σε θέματα Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Common Module on Common Security and Defence Policy-CSDP), υπό την αιγίδα του Ευρωπαίκού Κολλέγιου Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Security and Defence College – ESDC).

Στο σεμινάριο μεταξύ άλλων θα γίνουν διαλέξεις για την ιστορία της ΕΕ, την καθιέρωση Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ, την Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ, τις επιχειρήσεις και αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, την οργάνωση και εκτέλεση διαχείρισης κρίσης καθώς και τους παγκόσμιους δρώντες που συνεργάζονται με την ΕΕ.

Θα διδάξουν καθηγητές/ομιλητές από τη Σχολή Ικάρων, Ελληνικά Πανεπιστήμια, Στρατιωτικές Ακαδημίες χωρών-μελών της Ε.Ε., το Κολλέγιο Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ και την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Άμυνας (EDA). Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση για συμμετοχή στο σεμινάριο παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://hafa.haf.gr/education/erasmus/