Προκήρυξη εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, της Σχολής Ικάρων

Προκήρυξης εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανολογία με έμφαση στην Τεχνική Μηχανική», όπως αυτή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΡΠ846-ΗΤ5