Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στον Τομέα Ηγετικής-Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική Γλώσσα με έμφαση στις Τεχνικές Γλωσσικής Επικοινωνίας».