Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, λόγω αιτημάτων εξέλιξης, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, της Σχολής Ικάρων

Προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του  Καθηγητή, λόγω αιτημάτων εξέλιξης, στους Τομείς:

  • Ηγετικής, Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών – Φυσιολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Γλώσσα και γλωσσολογία με έμφαση στην υπολογιστική λεξικολογία – φρασεολογία» και
  • Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών και Οργάνωσης Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικών με έμφαση στην Τεχνολογία Επικαλύψεων»,

όπως αυτή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: Ω5Ω96-ΙΡΘ και δημοσιεύτηκε σήμερα Τετάρτη 15-09-2021 στον Τύπο.