Προκήρυξη πλήρωσης δεκαεννέα  (19) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση, κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων, για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-22, στη Σχολή Ικάρων

Προκήρυξη πλήρωσης δεκαεννέα (19) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στη Σχολή Ικάρων, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22.