Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της ΣΙ

Aπόφαση της 1ης Τακτικής ΑΣ της Σχολή Ικάρων, με θέμα «Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) Κενής Θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος  Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων στον Τομέα Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων, με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακά Συστήματα Παραγωγής Προωθητικής Ισχύος».