Απόφασης Εκλεκτορικού Σώματος και ΑΣ για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ της ΣΙ

Απόφαση Εκλεκτορικού Σώματος και ΑΣ για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος  Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στον Τομέα Ηγετικής-Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική γλώσσα με έμφαση στις τεχνικές γλωσσικής επικοινωνίας ως ξένης γλώσσας».