Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) Κενής Θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος  Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων

Απόφαση της 3ης Έκτακτης/2021-22 ΑΣ, με θέμα «Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) Κενής Θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος  Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρωνστον Τομέα Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής και Δομικών Κατασκευών –Έργων Υποδομών, με γνωστικό αντικείμενο «Δομική Συμπεριφορά και σχεδιασμός μεταλλικών κτιρίων».