Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος  Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση πλήρωσης μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π στον Τομέα Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στη βαθμίδα του Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο:
«Λειτουργικές Επιδόσεις Αεριοστροβίλων».