Ανάρτηση αποφάσεων Εκλεκτορικών Σωμάτων στο πλαίσιο διαδικασιών πλήρωσης Θέσεων Μελών ΔΕΠ της ΣΙ

α. Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικές Επιδόσεις Αεριοστροβίλων» από τον κ. Ιωάννη Τεμπλαλέξη. 

β. Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αντοχή Υλικών με έμφαση στις Αεροπορικές Κατασκευές» από τον κ. Δημήτριο Σταματέλο.