Ανάρτηση Απόφασης της 4ης Έκτακτης/2021-22 Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της Σχολής Ικάρων

Απόφαση της 4ης Έκτακτης/2021-22 ΑΣ, με θέμα «Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) Κενής Θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος  Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρωνστον Τομέα Ηγετικής, Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών – Φυσιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Γλώσσα και γλωσσολογία με έμφαση στην υπολογιστική λεξικολογία – φρασεολογία» (ΦΕΚ 1956 τ.Γ/30-08-2021).