Ορισμός Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών στο πλαίσιο διαδικασιών πλήρωσης Θέσεων Μελών ΔΕΠ της ΣΙ

α. Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανολογία με έμφαση στην Τεχνική Μηχανική».

β. Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομική Συμπεριφορά και Σχεδιασμός μεταλλικών κτιρίων».

γ. Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακά Συστήματα Παραγωγής Προωθητικής Ισχύος».