Ανακοίνωση  Προκήρυξης  θέσης  ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ανακοίνωση προκήρυξης, μίας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.