Συμπληρωματικές Οδηγίες προς Δεκτούς Υποψήφιους Διαγωνισμού ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23