Κοινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (Common Module on Common Security and Defence Policy – CSDP)

Την εβδομάδα 28 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων το Κοινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (Common Security and Defence PolicyCSDP Common Module), υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Security and Defense College – ESDC), στο πλαίσιο του European Initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus (EMILYO).

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η απόκτηση γνώσεων για της επιχειρήσεις Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Common Security & Defense Policy – CSDP).

Οι ομιλητές του σεμιναρίου προέρχονταν από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑSEuropean External Action Service, EUISSEuropean Union Institute for Security Studies, Ολλανδικό Υπουργείου Άμυνας), καθηγητές της Σχολής Ικάρων, του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με σημαντική εμπειρία και σχετικό ακαδημαϊκό γνωστικό υπόβαθρο.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν Ίκαροι, Ευέλπιδες, δόκιμοι Αξιωματικοί της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, δόκιμοι Αξιωματικοί της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, δόκιμοι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, δόκιμοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, δόκιμοι Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πολωνία, Ιταλία, Πορτογαλία και Βέλγιο), Έλληνες φοιτητές ΑΕΙ (Παν. Μακεδονίας, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΜΠ, ΕΚΠΑ) καθώς και από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Οι μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών της Ευρώπης και της Ελλάδας φιλοξενήθηκαν στην ΣΙ και ακολούθησαν επιπρόσθετο πρόγραμμα πολιτιστικών επισκέψεων.