Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, λόγω αιτήματος εξέλιξης, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, της Σχολής Ικάρων

Προκήρυξης πλήρωσης μιας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή, λόγω αιτήματος Αναπληρωτή Καθηγητή για εξέλιξη στην επόμενη Βαθμίδα, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, στον Τομέα Αεροδυναμικής και Μηχανικής Πτήσης, με γνωστικό αντικείμενο «Αεροδυναμική Υποηχητικών Ταχυτήτων με έμφαση στην Μελέτη Πτητικών Δοκιμών σε Συνθήκες Διαταραγμένης Ροής».